ribbon

MANGO CONSULTANT

Mango Consultant มุ่งมั่นนำประสบการณ์กว่า 30 ปี ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบ มาพัฒนาเป็นโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) โปรแกรมการจัดการสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ ด้วยความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาอย่างลึกซึ้ง ทุกฟังก์ชั่นจึงถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจคำนึงถึงการใช้งานจริง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย รายงานทุกความคืบหน้าได้อย่างทันท่วงทีให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจรับเหมาอย่างแท้จริง

หากสนใจต้องการให้เราเข้าไปแนะนำระบบ เพื่อเข้าใจประโยชน์ที่ได้รับและความสอดคล้องกับธุรกิจของท่านก่อน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและเดโมการใช้งานจริงทั้งในและนอกสถานที่

TRAINING

บริษัท ภูสิทธิ์ 517 จำกัด

เป็นเพื่อนผู้รับเหมาที่ดีที่สุดโดยแมงโก้ คอนซัลแตนท์เล็งเห็น

ความสำคัญด้านนี้จึงเปิดรับบริการลูกค้าในการจัด Team Building สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรที่เหนียวแน่น

และเพื่อผลการทำงานในการเชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันได้ ประสิทธิภาพในการทำงานจะประสบผลสำเร็จ

สูงสุดได้ ต้องอาศัย KeyMan หลายๆส่วนงานในองค์กร


          ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญ

ที่ต้องพึงกระทำ แมงโก้ฯ เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และประสบการณ์งาน

รับเหมาก่อสร้างสำหรับผู้ใช้งาน MANGO ERP

VIDEO GALLERY

 

OUR CLIENT

One Click & Unlimited Success ทุกความสำเร็จธุรกิจรับเหมาเป็นเรื่องจริงได้ ภายในคลิกเดียว