ribbon

Mango ERP เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจรับเหมา

คลิก...เพื่อสัมผัสความอัจฉริยะของระบบ ERP ที่เต็มประสิทธิภาพ

ERP (Enterprise Resource Planning) หนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น ตั้งแต่เริ่มประมูลโครงการไปจนกระทั่งประเมินผลเพื่อปิดโครงการ พร้อมช่วยสร้างระบบเชิงปฏิบัติการภายในองค์กร รวบรวมงานหลักต่างๆ (Core Business Process) ในบริษัทได้ทั้งหมด โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนควบคุมงบประมาณ (Budget Control) ส่วนควบคุมบัญชีและการเงิน (Account & Finance Control) และส่วนควบคุมการบริหารโครงการ (Project Management Control) เชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้การวางแผน และบริหารทรัพยากรขององค์กร เพิ่มกำไร ลดรายจ่าย เวลา และขั้นตอนการทำงาน อัพเดตข้อมูลแบบ Real Time ให้คุณเข้าถึงทุกความต้องการผ่านอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายเทคโนโลยี ตามติดทุกความสำเร็จได้ทุกที่ทุกเวลา

Mango Real Estate

ตอบโจทย์งานขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อความสำเร็จ

Mango Real Estate โปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจร ที่ช่วยบริหารจัดการ เชื่อมโยงงานขายของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นงานขายโดยเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าที่สนใจซื้อ สั่งจอง ทำสัญญา ดาวน์ โอน ทำแบบสอบถามลูกค้า ตรวจสอบสถานะงานขาย บริหารงานได้อย่างง่ายดายภายในโปรแกรมเดียว ข้อมูลครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน อัปเดทข้อมูลแบบ Real Time ใช้งานง่ายผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการที่ชาญฉลาด โดยเก็บประวัติข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเป็นตัวช่วยในการบริหารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

OPTIONAL